IMRT-PM01 Preventie medewerker Workshop

Preventiemedewerker (basis)

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De preventiemedewerker wordt ook wel arbo-coördinator genoemd. Wat doet zo’n preventiemedewerker eigenlijk en hoe stel je er een aan in je organisatie?

Wat doet de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker vervult een aantal taken binnen het bedrijf op het gebied van veilig en gezond werken. De arbodienstverlening zou deze taken ook kunnen doen, maar de preventiemedewerker staat dichter bij de organisatie dan de bedrijfsarts of arbo-adviseur van de arbodienst.

Basistaken van een preventiemedewerker

De basistaken van de preventiemedewerker zijn (op basis van artikel 13 Arbowet):

 • De risico’s die werknemers lopen inventariseren en evalueren in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RIE) en plan van aanpak;
 • Op basis van de kennis van de werkvloer adviseren over het beperken van risico’s;
 • Arbomaatregelen helpen uitvoeren;
 • Samenwerken met en/of adviseren aan de or of pvt of belanghebbende werknemers en arbodeskundigen.

Verdere taken op basisniveau van een preventiemedewerker:

 • bewaken van de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak
 • periodiek actualiseren van de RI&E en het Plan van Aanpak
 • opstellen van procedures en instructies
 • voorlichting en onderricht
 • zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers
 • werkplekinspectie
 • fungeren als contactpersoon voor de arbodienst en Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)
 • fungeren als spin in het web bij arboproblemen en arbovragen
 • adviseren van en samenwerken met de or of pvt
 • formuleren en actualiseren van arbobeleid
 • uitvoeren en implementeren van het arbobeleid
 • melden en onderzoeken van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties (analyse)
 • fungeren als contactpersoon voor leveranciers en adviseurs
 • fungeren als coördinator Arbo/preventie (indien meerdere preventiemedewerkers)
 • bedrijfshulpverlening organiseren
Terug

Overzicht

CodeIMRT-PM01
OmschrijvingPreventie medewerker Workshop
Kosten€ 50,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur: 2 uur online
 • Inclusief certificaat
Beschikbare data
  aanmelden
  Bratpack – The Online Performers