IMRT-VCU01 Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden all-in training open inschrijving

De Cursus Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen.

Introductie
De Cursus VIL VCU is bestemd voor intercedenten en leidinggevenden, werkzaam bij uitzend- of detacheringbureau's. Leidinggevenden leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze veiligheidselementen van invloed zijn op de uitzendkracht.

Cursusprogramma
De volgende modules worden tijdens de cursus behandeld:

1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
2. Risico's en beheersmaatregelen
3. Gevaarlijke stoffen
4. Brand en explosiegevaar
5. Besloten ruimten
6. Gereedschappen en machines
7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
8. Werken op hoogte
9. Lassen
10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
11. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
12. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
13. Methodes om veilig werken te bevorderen
14. Doel van procedures en vergunningen
15. Taakrisico analyses
16. Fysische factoren
17. Gevaarlijke stoffen
18. Ergonomie

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Verder wordt tijdens de training veel aandacht besteed aan het oefenen van examenvragen, zodat de deelnemers vertrouwd raken met de manier waarop de lesstof tijdens het examen zal worden getoetst.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen net als koffie, thee en lunch.

Examen
Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit digitale beeldschermexamen, dat door een onafhankelijk en door een ECABO- erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden aan de cursist 70 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Indien gewenst is het mogelijk om het examen VIL-VCU in het Engels af te leggen.  Aan anderstalige examens zijn extra kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen adviseren bij het nemen van de beslissing omtrent de te kiezen examenvorm.

IMR Training hanteert bij de all-in VCU training een slagingsgarantie: 1e keer niet geslaagd dan eenmaal kosteloos herexamen.


Duur
De training duurt 2 dagen en wordt aan het einde van de tweede dag afgesloten met het VIL-VCU examen.

Locatie
De cursus wordt gehouden op de eigen cursuslocatie van IMR training (Distributieweg 29 te Alphen aan den Rijn).

Kosten
De kosten bedragen € 265,- excl. BTW per aangemelde deelnemer.

Aanmelden
U kunt kandidaten aanmelden middels het aanmeldingsformulier op onze website. Deelnemers kunnen tot 1 week voor aanvang van de cursus worden aangemeld, onder voorwaarde dat op de gewenste datum nog plek beschikbaar is.

Terug

Overzicht

CodeIMRT-VCU01
OmschrijvingVeiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden all-in training open inschrijving
Kosten€ 265,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
  • Tweedaagse training
  • Inclusief cursusmateriaal en erkend VCU examen
  • Inclusief koffie, thee en lunch
  • Inclusief certificaat en pasje (indien geslaagd)
  • Eenmaal kosteloos herexamen indien eerste maal niet geslaagd
  • VCU examen via beeldscherm (direct voorlopige uitslag)
Beschikbare data
    aanmelden
    Bratpack Internetdiensten