IMRT-VCA04 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden all-in training open inschrijving

De Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen.

Introductie

De Cursus VOL VCA is bestemd voor operationeel leidinggevenden. Leidinggevenden leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze elementen aan werknemers overgedragen kunnen worden.

Cursusprogramma

De volgende modules worden tijdens de cursus behandeld:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 11. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
 12. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
 13. Methodes om veilig werken te bevorderen
 14. Doel van procedures en vergunningen
 15. Taakrisico analyses
 16. Fysische factoren
 17. Gevaarlijke stoffen
 18. Ergonomie

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Verder wordt tijdens de training veel aandacht besteed aan het oefenen van examenvragen, zodat de deelnemers vertrouwd raken met de manier waarop de lesstof tijdens het examen zal worden getoetst.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen net als koffie, thee en lunch.

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit digitale beeeldschermexamen, dat door een onafhankelijk en door een ECABO- erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden aan de cursist 70 meerkeuzen vragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Indien gewenst is het mogelijk om het examen VOL-VCA in een vreemde taal af te leggen. De examenopgaven zijn dan vertaald in bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans. Aan anderstalige examens zijn extra kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen adviseren bij het nemen van de beslissing omtrent de te kiezen examenvorm.

IMR Training hanteert bij de volledige open VCA training een slagingsgarantie: 1e keer niet geslaagd dan eenmaal kosteloos herexamen.

Duur

De training duurt 2 dagen en wordt aan het einde van de tweede dag afgesloten met het erkende VCA examen.

Locatie

De cursus wordt gehouden op de eigen cursuslocatie van IMR training (Distributieweg 29 te Alphen aan den Rijn).

Kosten

De kosten bedragen € 265,- excl. BTW per aangemelde deelnemer.

Aanmelden

U kunt kandidaten aanmelden middels het aanmeldingsformulier op onze website.

Deelnemers kunnen tot 1 week voor aanvang van de cursus worden aangemeld, onder voorwaarde dat op de gewenste datum nog plek beschikbaar is.

Terug

Overzicht

CodeIMRT-VCA04
OmschrijvingVCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden all-in training open inschrijving
Kosten€ 265,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Tweedaagse training 
 • Inclusief cursusmateriaal en erkend  VCA examen 
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • Inclusief certificaat en pasje (indien geslaagd)
 • Eenmaal kosteloos herexamen indien eerste maal niet geslaagd 
 • VCA examen via beeldscherm (direct voorlopige uitslag)
Beschikbare data
 • 17 en 18-06-2019
aanmelden
Bratpack Internetdiensten