IMRT-VCA01A VCA Basisveiligheid training 1 dag open inschrijving

Inleiding

De Cursus Basis Veiligheid (VCA ) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.).

Cursusprogramma

De cursus bevat de volgende modulen:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden en vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Verder wordt tijdens de training veel aandacht besteed aan het oefenen van examenvragen, zodat de deelnemers vertrouwd raken met de manier waarop de lesstof tijdens het examen zal worden getoetst.
Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen net als koffie, thee en lunch.

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen digitaal afleggen. Tijdens dit beeldschermexamen, dat door een onafhankelijk en door een ECABO-erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden naast meerkeuzevragen ook andere vraagvormen gebruikt. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basisveiligheid uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Indien gewenst is het mogelijk om het examen Basisveiligheid in een vreemde taal af te leggen. De examenopgaven zijn dan vertaald in bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans, Pools, Portugees of Turks. Voor medewerkers met leesproblemen is het ook mogelijk om een voorleesexamen op de computer af te nemen, waarbij alle tekst voorgelezen kan worden. Bij elke zin staat een geluidsknop, waardoor de kandidaat zelf kan kiezen wat hij of zij voorgelezen wilt hebben en kunnen dit ook naar behoeven herhalen. Kandidaten hebben hier ook langer de tijd voor dan met een "normaal" examen en mogen er 75 minuten over doen.  Aan examens in een vreemde taal zijn aanvullende kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen helpen bij het nemen van de beslissing omtrent de te kiezen examenvorm.

Duur

De training duurt 1 dag en wordt aan het einde van de dag afgesloten met het erkende VCA examen.

Locatie

De cursus wordt gehouden op de eigen cursuslocatie van IMR training (Distributieweg 29 te Alphen aan den Rijn).

Kosten

De kosten bedragen € 199,- excl. BTW per aangemelde deelnemer. 

Aanmelden

U kunt kandidaten aanmelden middels het aanmeldingsformulier op onze website.

Deelnemers kunnen tot 1 week voor aanvang van de cursus worden aangemeld, onder voorwaarde dat op de gewenste datum nog plek beschikbaar is.

Terug

Overzicht

CodeIMRT-VCA01A
OmschrijvingVCA Basisveiligheid training 1 dag open inschrijving
Kosten€ 199,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur van de training: 1 dag 
 • Inclusief cursusmateriaal en deelname aan VCA examen
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • Inclusief certificaat en pasje (indien geslaagd)
 • VCA examen via beeldscherm (direct voorlopige uitslag)
Beschikbare data
 • 21-09-2021
 • 12-10-2021
 • 04-11-2021
 • 23-11-2021
 • 14-12-2021
aanmelden
Bratpack – The Online Performers