IMRT-BHV01 Bedrijfshulpverlener (BHV) starterstraining

Inleiding

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers die in geval van calamiteiten in het bedrijf (brand, explosiegevaar of een letselongeval) actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV-ers zijn opgeleid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de gevolgen van een calamiteit worden beperkt, totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Iedere organisatie in Nederland dient ervoor te zorgen dat er intern voldoende (opgeleide) mensen en middelen beschikbaar zijn zodat bij calamiteiten adequaat kan worden gehandeld. Deze verplichting is wettelijk geregeld in Artikel 15 van de Arbowet.

De Starterspleiding BHV

De Startersopleiding BHV van IMR Training bestaat uit de volgende onderdelen:                                                                                                    

 • Het verlenen van eerste hulp (zowel spoedeisende als niet- spoedeisende eerste hulp);
 • Het bestrijden van een (beginnende) brand;
 • Het ontruimen van een gebouw.

De startersopleiding BHV wordt gegeven door een daartoe bevoegde instructeur en heeft zowel een theorie als praktijkdeel. De startersopleiding is primair bedoeld voor werknemers die als Bedrijfshulpverlener zijn aangewezen en die nog niet eerder een BHV- opleiding hebben gevolgd. De opleiding voldoet inhoudelijk aan de kwaliteitseisen zoals die door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) zijn vastgesteld.

Na het met goed gevolg doorlopen van het examen ontvangt de deelnemer het certificaat "Bedrijfshulpverlener" module BO en EH. Het  certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Eerste hulp

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering.
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden. In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

Brandbestrijding en ontruiming

In dit onderdeel leren deelnemers in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Terug

Overzicht

CodeIMRT-BHV01
OmschrijvingBedrijfshulpverlener (BHV) starterstraining
Kosten€ 215,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur: e-learning theorie en 1/2 dag praktijk (4 uur), i.v.m. de coronamaatregelen hebben wij de BHV trainingen moeten aanpassen naar 6 deelnemers per groep.
 • De kwaliteit blijft hierbij gewaarborgd en in deze 4 uur wordt in kleine groepen hetzelfde getraind als normaal gesproken op 1 dag.
 • Inclusief e-learning en cursusmateriaal
 • Inclusief koffie en thee op de praktijk dag
Beschikbare data
 • 09-11-2021 13.00-17.00u
 • 30-11-2021 13.00-17.00u
 • 16-12-2021 08.30-12.30u
 • 16-12-2021 13.00-17.00u
aanmelden
Bratpack – The Online Performers