IMRT-BHV03 Bedrijfshulpverlener (BHV) herhaling met CCV afmelding

Inleiding

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers die in geval van calamiteiten in het bedrijf (brand, explosiegevaar of een letselongeval) actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV-ers zijn opgeleid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de gevolgen van een calamiteit worden beperkt, totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Iedere organisatie in Nederland dient ervoor te zorgen dat er intern voldoende (opgeleide) mensen en middelen beschikbaar zijn zodat bij calamiteiten adequaat kan worden gehandeld. Deze verplichting is wettelijk geregeld in Artikel 15 van de Arbowet.

De herhalingsopleiding BHV

De Basisopleiding BHV van IMR Training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het verlenen van eerste hulp (zowel spoedeisende als niet- spoedeisende eerste hulp);
 • Het bestrijden van een (beginnende) brand;
 • Het ontruimen van een gebouw.

De herhalingsopleiding is primair bedoeld voor werknemers die als Bedrijfshulpverlener zijn aangewezen en die al eerder de basisopleiding Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. De herhalingsopleiding BHV wordt gegeven door een daartoe bevoegde instructeur. Het doel van de herhalingsopleiding ie het oefenen van competenties die men tijdens de basisopleiding BHV heeft opgedaan, ten aanzien van het verlenen van eerste hulp, het blussen van branden en het ontruimen van gebouwen. De nadruk ligt hier dus op het doen van praktijkoefeningen. De opleiding voldoet inhoudelijk aan de kwaliteitseisen zoals die door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) zijn vastgesteld. De cursisten ontvangen na afloop het certificaat "Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening, module Eerste Hulp en module Brandbestrijding en Ontruiming" van IMR. Dit certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Nascholing beroepschauffeurs

Iedere beroepschauffeur met een rijbewijs C en/of D is vanaf september 2009 verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur te besteden aan nascholing. Het voldoen aan de nascholingseisen in het kader van de "Richtlijn vakbekwaamheid" wordt voor iedere chauffeur in Nederland bewaakt door het CCV (een onderdeel van het CBR). De herhalingscursus BHV van IMR Training is door het CCV gecertificeerd. Wanneer u als chauffeur bij IMR Training aan de cursus "BHV herhaling CCV" deelneemt, dan staat deze deelname gelijk aan 7 uur nascholing.

Optioneel

 • Een NIBHV diploma inclusief pasje (extra kosten € 15,- per diploma). Wanneer u een NIBHV diploma wenst, verzoeken wij u dit per aangemelde deelnemer kenbaar te maken door achter de naam van de deelnemer de toevoeging "(NIBHV)" te vermelden.
Terug

Overzicht

CodeIMRT-BHV03
OmschrijvingBedrijfshulpverlener (BHV) herhaling met CCV afmelding
Kosten€ 215,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur: 1 dag (8 uur)
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • Kenmerk CCV: N26(1) Bedrijfshulpverlener Hercertificering
 • Waarde nascholing: 7 uur
Beschikbare data
  aanmelden
  Bratpack Internetdiensten