IMRT-BHV02 Bedrijfshulpverlener (BHV) herhaling

Inleiding

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers die in geval van calamiteiten in het bedrijf (brand, explosiegevaar of een letselongeval) actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV-ers zijn opgeleid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de gevolgen van een calamiteit worden beperkt, totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Iedere organisatie in Nederland dient ervoor te zorgen dat er intern voldoende (opgeleide) mensen en middelen beschikbaar zijn zodat bij calamiteiten adequaat kan worden gehandeld. Deze verplichting is wettelijk geregeld in Artikel 15 van de Arbowet.

De herhalingsopleiding BHV

De herhalingsopleiding BHV van IMR Training bestaat uit de volgende onderdelen:                                                                                                    

 • Het verlenen van eerste hulp (zowel spoedeisende als niet- spoedeisende eerste hulp);
 • Het bestrijden van een (beginnende) brand;
 • Het ontruimen van een gebouw.

De herhalingsopleiding is primair bedoeld voor werknemers die als Bedrijfshulpverlener zijn aangewezen en die al eerder de basisopleiding Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. De herhalingsopleiding BHV wordt gegeven door een daartoe bevoegde instructeur. Het doel van de herhalingsopleiding is het oefenen van competenties die men tijdens de basisopleiding BHV heeft opgedaan, ten aanzien van het verlenen van eerste hulp, het blussen van branden en het ontruimen van gebouwen. De nadruk ligt hier dus op het doen van praktijkoefeningen.  De opleiding voldoet inhoudelijk aan de kwaliteitseisen zoals die door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) zijn vastgesteld. De cursisten ontvangen na afloop het certificaat "Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening, module Eerste Hulp en module Brandbestrijding en Ontruiming" van IMR. Dit certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Optioneel

 • Een herhalingsdiploma inclusief pasje van het NIBHV (extra kosten € 15,- per diploma). Wanneer u een NIBHV diploma wenst, verzoeken wij u dit per aangemelde deelnemer kenbaar te maken door achter de naam van de deelnemer de toevoeging "(NIBHV)" te vermelden.
Terug

Overzicht

CodeIMRT-BHV02
OmschrijvingBedrijfshulpverlener (BHV) herhaling
Kosten€ 170,- per deelnemer (ex. BTW)
Opmerkingen
 • Duur: 1/2 dag (4 uur), i.v.m. de coronamaatregelen hebben wij de BHV trainingen moeten aanpassen naar 6 deelnemers per groep.
 • De kwaliteit blijft hierbij gewaarborgd en in deze 4 uur wordt in kleine groepen hetzelfde getraind als normaal gesproken op 1 dag.
 • Inclusief cursusmateriaal
 • Inclusief koffie en thee
Beschikbare data
 • 30-11-2021 13.00-17.00u
 • 16-12-2021 08.30-12.30u
 • 16-12-2021 13.00-17.00u
 • 17-02-2022 08.30-12.30u
 • 17-02-2022 13.00-17.00u
 • 14-03-2022 08.30-12.30u
 • 14-03-2022 13.00-17.00u
aanmelden
Bratpack – The Online Performers