Wat is VCA?

Een veelgehoorde vraag: Wat is VCA nu eigenlijk? De VCA afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een standaard voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid op de werkvloer. Na het volgen van een cursus kunnen werkgevers en werknemers het VCA Examen doen om het VCA-certificaat te behalen. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat u en uw werknemers weten hoe veilig te handelen op de werkvloer, met oog op de gezondheid van uw werknemers en de duurzaamheid van de productieprocessen. 

Wat is een VCA-certificaat?

Met een VCA-certificaat toont u aan dat u kennis heeft over hoe veiligheid op de werkplaats kan worden gerealiseerd. Het VCA is een programma waarin u en uw werknemers leren een veilige en duurzame werkplek te creƫren. Dit programma is vooral geschikt op werkplekken met een hoog risico-factor, zoals bouwplaatsen en fabrieken. Wat heeft u aan een VCA-certificaat?

  • Met een VCA-certificaat toont u aan dat u weet hoe u structureel veiligheidselementen in uw werkzaamheden en op uw werkplek kunt integreren;

  • De VCA-cursus geeft uw werknemers meer zekerheid over hun veiligheid en gezondheid op hun werkplek;

  • Bij sollicitaties heeft u een streepje voor op de andere sollicitanten. Voor veel werkgevers is kennis over veiligheid en duurzaamheid op de werkplaats namelijk een pre;

  • Ook uw huidige werknemer zal blij zijn dat u uw kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid op de werkplaats hebt uitgebreid.

Wat is het verschil tussen VCA Basis en VCA Vol?

Het verschil tussen de VCA Basis cursus en de VCA Vol cursus is heel simpel gezegd dat VCA Basis voor werknemers is en VCA Vol voor leidinggevenden. Het VCA Basis certificaat toont aan dat u als werknemer over kennis over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid op de werkplaats beschikt. Wat is VCA Vol dan? De VCA Vol Cursus is verplicht voor leidinggevenden die op een locatie werken waar VCA verplicht is. Met het VCA Vol certificaat toont u aan dat u niet alleen beschikt over kennis over veiligheid op de werkplaats, maar ook in staat bent deze kennis aan andere werknemers over te brengen. Wilt u meer weten over VCA of wilt u een cursus volgen? Neem dan contact met ons voor meer informatie over het VCA of meldt u direct aan voor een VCA Cursus bij IMR Training!

IMR trainingen

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden in-company training

De Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen. De Cursus VOL VCA is bestemd voor operationeel leidinggevenden. Leidinggevenden leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze elementen aan werknemers overgedragen kunnen worden. Wanneer u een groter aantal medewerkers in dienst heeft die moeten worden aangemeld voor de training VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden is het mogelijk dat IMR training de cursus bij uw bedrijf (of op een door u aangewezen locatie) organiseert. De indeling van het cursusprogramma wordt in overleg met u vastgesteld. Zo is het mogelijk om de cursus in 2 dagen te geven (overdag) of in 4 dagdelen (overdag of ?s avonds).Lees meer >>

Preventie medewerker

In de basis training preventie medewerker van IMR Training worden de onderwerpen behandeld die voor de preventie medewerker van belang zijn bij het uitvoeren van zijn taken: Preventietaken en de Arbo-wet De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA) De invloed van medezeggenschap op preventietaken De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo-maatregelen. De training wordt afgesloten met een theorie-examen
Lees meer >>

VCA Basisveiligheid all-in training open inschrijving

De Cursus Basis Veiligheid (VCA ) is door IMR training ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), ECABO en Centraal College van Deskundigen. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.).

IMR Training hanteert bij de volledige open VCA training een slagingsgarantie: 1e keer niet geslaagd dan eenmaal kosteloos herexamen.Lees meer >>

Bratpack Internetdiensten