IMR trainingen

VCA Basisveiligheid - VOL - VIL VCU examen open inschrijving inclusief cursusboek

Het VCA examen is de afsluiting van een VCA training. Dit examen kan echter ook separaat van de cursus worden geboekt. Het examen is bedoeld voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.) die werken in organisaties onder het VCA bedrijfscertificaat.

Tijdens dit examen, dat door een onafhankelijk en door een ECABO erkend exameninstituut wordt afgenomen, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen voorgelegd bij een Basis examen en 70 vragen bij een VOL of VIL VCU examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het VCA Certificaat en een bijbehorend pasje wat de deelnemer bij zich kan dragen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Lees meer >>

BHV

BHV starters- en herhalingscursus Bedrijfshulpverlener Inleiding De starterscursus is bedoeld voor werknemers die als Bedrijfshulpverlener zijn aangewezen en die nog niet eerder een BHV-cursus hebben gevolgd. De herhalingscursus is bedoeld voor diegenen die in het bezit zijn van het certificaat Bedrijfshulpverlener en de jaarlijkse herhaling willen volgen. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn werknemers die in geval van calamiteiten in het bedrijf (brand, explosiegevaar of een letselongeval) actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. BHV’ers zijn opgeleid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de gevolgen van een calamiteit worden beperkt, totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Iedere organisatie in Nederland dient ervoor te zorgen dat er intern voldoende (opgeleide) mensen en middelen beschikbaar zijn zodat bij calamiteiten adequaat kan worden gehandeld. Deze verplichting is wettelijk geregeld in Artikel 15 van de Arbowet. Lees meer >>

VCA

VCA Training Basisveiigheid - VOL - VIL VCULees meer >>

Bratpack – The Online Performers